Pytania i odpowiedzi

Ogólne


Aby dokonać darowizny przez platformę Trudly wejdź w zakładkę “Potrzebujący” i wybierz interesującą Cię zbiórkę na podstawie jej nazwy lub wyszukując ją po kategorii lub fundacji, pod której opieką jest osoba potrzebująca wsparcia. Możesz też zdecydować się na wybór zbiórki, której brakuje do osiągnięcia celu już niewiele środków, lub przeciwnie - taką, która do zamknięcia potrzebuje jeszcze dużej ilości pieniędzy. Kliknij “Wybierz zbiórkę” i potwierdź chęć wsparcia, wybierając przycisk “Pomóż”. Jeśli chcesz przekazać na dany cel własne środki, wybierz wariant “Przekaż własne środki”, i wybierz jedną z proponowanych kwot wsparcia, lub ręcznie wpisz dowolną deklarowaną wartość pomocy. Po przejściu do kolejnej strony, po przyciśnięciu “Dalej”, poprosimy Cię o zalogowanie się lub dokonanie darowizny bez rejestracji. Jeśli chcesz pozostać anonimowy, wybierz przycisk “Bez logowania” i przekaż środki podając swój e-mail i imię (podanie imienia jest opcjonalne). Po wciśnięciu przycisku “Dalej”, znajdziesz się na stronie wyboru metody płatności. Przyciskając “Zapłać”, przeniesiesz się do bramki płatniczej, a potwierdzeniem pomyślnego dokonania wpłaty będzie wyświetlenie się ekranu z podsumowaniem darowizny. Potwierdzenie otrzymasz również mailowo, a także będzie ono widoczne na Twoim profilu użytkownika (jeśli jesteś użytkownikiem zalogowanym).


Jako przedstawiciel firmy, masz dostęp do innowacyjnego rozwiązania, które umożliwia użytkownikom przeznaczanie przekazanych przez Ciebie środków na różnorodne cele społeczne za pomocą tzw. "cegiełek". Ten unikalny pakiet pozwala użytkownikom platformy Trudly przeznaczyć wsparcie finansowe na dowolnie wybrany cel społeczny lub uczestniczyć w zbiórkach z określonych kategorii, wcześniej zdefiniowanych przez Ciebie. Użytkownicy, zamiast przekazywać własne środki, mogą skorzystać z zakupionych wcześniej przez Twoją firmę "cegiełek" w postaci kuponów. To innowacyjne podejście umożliwia firmom zaangażowanie społeczności w działania charytatywne bez konieczności bezpośredniego przekazywania gotówki. System oferuje transparentność w zakresie zbieranych środków, przeznaczania ich na cele społeczne oraz efektów osiągniętych dzięki wsparciu społeczności. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić wpływ swoich działań a Ty masz pewność, że środki przekazane przez Twoją firmę są wykorzystywane zgodnie z Twoją intencją. Wprowadzenie systemu "cegiełek" to krok w kierunku nowoczesnych form wsparcia działań społecznych, łączący zaangażowanie społeczności z innowacyjnymi modelami korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.


W przypadku, gdy chcesz dokonać darowizny z własnych środków, możesz zrobić to jako anonimowy darczyńca. Wówczas rejestracja nie jest konieczna. Jeżeli jako użytkownik chcesz przekazać “cegiełkę” w imieniu wskazanej przez siebie firmy, konieczna jest rejestracja na portalu i utworzenie konta. Aby móc tworzyć zbiórki jako przedstawiciel Fundacji, musisz zarejestrować się w serwisie.


Jeżeli zbiórka nie osiągnie 100% celu przed dniem jej zaplanowanego zakończenia, można dokonać wydłużenia czasu trwania zbiórki z poziomu panelu Fundacji. Środki zebrane w ramach danej zbiórki zostaną wypłacone Fundacji nawet wówczas, gdy cel nie został w 100% osiągnięty w zakładanym czasie.


Los nadwyżki zebranej na określony cel zależy od polityki i zasad, które zostały wcześniej ustalone przez firmę organizującą zbiórkę. Istnieje kilka możliwości wykorzystania nadwyżki pozyskanych środków: 1. Przywrócenie do Funduszu Ogólnego: nadwyżka może zostać zwrócona do ogólnego funduszu, który później może zostać wykorzystany na inne cele społeczne lub działalność charytatywną. To podejście zapewnia elastyczność i umożliwia firmie reagowanie na zmieniające się potrzeby społeczne. 2. Przeznaczenie na Podobny Cel: firma może zdecydować się przeznaczyć nadwyżkę na inny, pokrewny cel społeczny. Na przykład, jeśli zbiórka była związana z edukacją, a zebrano więcej środków niż pierwotnie zaplanowano, firma mogłaby przeznaczyć nadwyżkę na inny projekt edukacyjny. 3. Konsultacja ze Społecznością: firma może skonsultować się ze społecznością lub uczestnikami zbiórki w sprawie sposobu przeznaczenia nadwyżki. To podejście zwiększa zaangażowanie społeczności i umożliwia uczestnikom aktywny udział w decyzji dotyczącej wykorzystania dodatkowych środków. 4. Inwestycje w Rozwój Celu: nadwyżka może zostać zainwestowana w dalszy rozwój lub ulepszenie pierwotnego celu zbiórki. Na przykład, jeśli środki zostały zebrane na projekt edukacyjny, nadwyżka mogłaby być użyta na rozbudowę programu edukacyjnego lub zapewnienie dodatkowych zasobów. 5. Zwrócenie Uczestnikom: firma może podjąć decyzję o zwrocie nadwyżki bezpośrednio uczestnikom zbiórki, pozostawiając im możliwość samodzielnego przekazania jej na inne cele społeczne lub zachęcając do korzystania z niej w przyszłych zbiórkach. Niezależnie od wybranej strategii, ważne jest, aby firma była transparentna w kwestii zarządzania środkami oraz informowała uczestników o losie nadwyżki. To przyczynia się do budowania zaufania społeczności i utrzymania przejrzystości w działaniach charytatywnych.

Haven't found the answer?

Write to us

icon

icon

Trudly logo